விவாதம்: அரசியலில் நாம் (5)

விவாதம்: அரசியலில் நாம் (5)

 சென்ற இதழில் இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் பங்காற்றிய பார்வை மாற்றுத்திறனாளியான பேரா. வே. சுகுமாரன் அவர்களைப் பற்றி பார்த்தோம். இந்த இதழில் தற்கால அரசியல் தொடர்பாகவும், பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளின் அரசியல் பங்கு தொடர்பாகவும் சில கேள்விகளுக்கு அவர் தந்திருக்கும் பதில்களைக் காண்போம்.

0
Like
Save

Comments

Write a comment

*