ராகரதம்( 18) துளிர்க்கும் தாய்மை

ராகரதம்( 18) துளிர்க்கும் தாய்மை

காதலில் பிந்தொடர்தல் என்பதுதான் முதல் அத்தியாயம். அவள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும், ஒரு ஆண்மகனின் பின்தொடர்தல் என்பது அவன் அவள்மீதுகொண்ட காதலால் உந்தப்பட்டது. கொஞ்சம் அழகும் கம்பீரமுமான ஆண்களின் பின்தொடர்தலில் பல யுவதிகளுக்கு ஒருவகையான ஈர்ப்பும் குறுகுறுப்பும் பிறக்கத்தான் செய்கிறது. சில ஆர்த்தோடக்ஸ்கள் விதிவிலக்கு.

0
Like
Save

Comments

Write a comment

*