தலையங்கம்: ஆணைகள்+அறிக்கைகள்= அந்நியமாகும் மாற்றுத்திறனாளிகள்:

தலையங்கம்: ஆணைகள்+அறிக்கைகள்= அந்நியமாகும் மாற்றுத்திறனாளிகள்:

 பள்ளிக்கல்வித்துறையின் சார்பில், மாணவர்களுக்கு 14 வகையான விலையில்லாத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் சிறப்புப் பள்ளிகளில் இந்த

0
Like
Save

Comments

Write a comment

*