சிந்தனை: எது அறிவு?

சிந்தனை: எது அறிவு?

 ‘ஆறறிவு உடையவனே மனிதன்’ என்பார்கள். அது தவறு. அதைச் சரியென்று கொண்டால் பார்வையற்றவர்கள் யாரும் மனிதனாக முடியாது.
  ஆம். ஆறாம் அறிவு பகுத்தறிவு என்று அறிந்திருக்கும் பலருக்கு மீதமுள்ள 5அறிவுகள் தெரிவதில்லை.

0
Like
Save

Comments

Write a comment

*