சமூகம்: சாதி எனும் சதி

சமூகம்: சாதி எனும் சதி

 ‘மாணவர்கள் தங்கள் கைகளில் சாதிக் கயிறு கட்டுவதை பள்ளிகள் முழுமையாக தடுக்கவேண்டும்’ என பள்ளிக் கல்வித் துறையின் சார்பில் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் சுற்றறிக்கை தரப்பட்டுள்ளது. இது அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய, நம் அரசின் கொள்கைக்கு உட்பட்ட ஒரு முடிவுதான். இருந்தபோதிலும், இம்முடிவிற்கு

0
Like
Save

Comments

Write a comment

*