திரைஜாலம்

திரைஜாலம்

சொல் வரிசை – 215

சொல் வரிசை – 215 புதிருக்காக, கீழே ஒன்பது (9) திரைப்படங்களின் பெயர்களும், அவைகளில் ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் இடம் பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலின் முதல் வரிச் சொற்களும் (தொடக்கச் சொற்களை நீக்கி விட்டு) அடைப்புக் குறிகளுக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. விசில்(— — — — அத்து மீற ஆசையில்லையா)

2. அயோக்யா(— — — — காணா தூரம் போகட்டா)

3. அவள் அப்படித்தான்(— — உணர்வுகள் சிறுகதை)

4. எமன்(— — — — — நெஞ்சில் துணிவாய் உலகில் போராடு)

5. 180(— — வானம் மாறாதா)

6. ஜீரோ(— — — — எங்கே போவேன் உன்னை விட்டு)

7. கல்யாணி(— — — — உலகிலே மண நாளே இதுதானே)

8. விஸ்வரூபம்(— — — எத்தனையோ பூமியில் பிறந்து)

9. இரு வல்லவர்கள்(— — — பார்வை அய்யயய்யே)

எல்லாப் பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்களை கண்டு பிடித்து, அவற்றில் முதல் சொற்களை மட்டும் வரிசைப் படுத்தினால் மற்றொரு திரைப்படப் பாடலின் முதல் வரியாக அமையும்.

அந்தத் திரைப்படப் பாடலையும், அந்தப் பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படத்தின் பெயரையும் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.

விடைகளை அனுப்பும் போது, பாடல்களின் தொடக்கச் சொற்கள், சொல்வரிசை பாடல் வரிகள், அந்தப்பாடல் இடம் பெற்ற திரைப்படம் ஆகியவற்றை பின்னூட்டம் மூலமாக அனுப்பவும்.

* * * * * * * *

திரைப்படங்களில் இடம் பெறும் பாடல்களை அறிய / கேட்க கீழ்க்கண்ட வலைத்தளங்கள் உதவும்.

http://thiraitamilpaadal.com/viewallmovies.php
http://www.friendstamilmp3.com/
http://gaana.com/album/tamil
http://www.raagangal.com/index.asp
http://music.cooltoad.com/music
http://google.com

ராமராவ்

0
Like
Save

Comments

Write a comment

*