இந்திரா காந்தி : ஒரு வாழும் மரபு : ரகு ராய்

இந்திரா காந்தி : ஒரு வாழும் மரபு : ரகு ராய்

அண்மையில் எங்கள் இல்லத்தில் அண்மையில் சேர்ந்துள்ள நூல் இந்திரா காந்தியின் வாழ்வில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் அவரால் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களைக் கொண்ட இந்திரா காந்தி : ஒரு வாழும் மரபு (Indira Gandhi: A Living Legacy, Raghu Rai) என்ற நூலாகும்.

0
Like
Save

Comments

Write a comment

*