அரசு இயந்திரமும் ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பும்

அரசு இயந்திரமும் ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பும்

சுருக்கமாக சொன்னால் ஆர்.எஸ்.எஸ்.க்குகாக ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட அரசாங்கமாக மோடி அரசாங்கம் செயல்படுகிறது. அரசு இயந்திரத்தின் பெரும் பகுதியை தன் ஆளுமையின் கீழ் கொண்டுவர ஆர்.எஸ்.எஸ். கட…

0
Like
Save

Comments

Write a comment

*