எதை நினைத்து நாம் பெருமிதம் கொள்ள வேண்டும்?

எதை நினைத்து நாம் பெருமிதம் கொள்ள வேண்டும்?

கனிவுடன் பாடம் நடத்தும் வாத்தியாரின் வகுப்பறை

கங்கை நீரையும்
கயிலைக் கல்லையும்
கொண்டு வந்து தான்
பத்தினிக் கோட்டத்தைக்
கட்டி முடித்தான்
செங்குட்டுவன் !

6
Like
Save
  • Tags: -

Comments

Write a comment

*