நவ கிரகங்கள் ஜெனன ஜாதகத்தில் ஆட்சி, உச்சம்

நவ கிரகங்கள் ஜெனன ஜாதகத்தில் ஆட்சி, உச்சம்

நவ கிரகங்கள் ஜெனன ஜாதகத்தில் ஆட்சி, உச்சம் பெற்று இருப்பது யோகத்தை தருமா ? தனது திசாபுத்திகளில் சுபயோகங்களை வாரி வழங்குமா?

1
Like
Save

Comments

Write a comment

*